Wenzhou BXST Co., Ltd

Certificates

Yacht remote control

Yacht remote control

Wireless winch remote control device

Wireless winch remote control device

V087 Three-phase voltage protection appearance patent certificate

V087 Three-phase voltage protection appearance patent certificate

V130 Current Protector patent appearance certificate

V130 Current Protector patent appearance certificate

WIFI smart socket

WIFI smart socket

Touch switch

Touch switch

Voltage protector with warranty indication

Voltage protector with warranty indication

Protector patent with current display

Protector patent with current display

USB socket with voltage protector

USB socket with voltage protector

Voltage protector socket(2)

Voltage protector socket(2)

Voltage protector socket(V021)

Voltage protector socket(V021)

voltage protector socket(V057)

voltage protector socket(V057)